RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

RFSL Värmland

På gång

Dags att förnya medlemskapet för 2019.

Dags att förnya medlemskapet för 2019. Om du har fått ett inbetalningskort med OCR-nummer, använd det. Annars, sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5824-1944 och ange ditt medlemsnummer. Medlemsavgiften i RFSL är 100 kr per år, är du under 26 så är det gratis. Hoppas du är med oss i år igen, tillsammans blir vi starka. Även du som inte har varit medlem förut är hjärtligt välkommen att vara med oss. Tillsammans blir vi starkare!

Välkommen på julbord!

Onsdagen den 5 december är det åter dags för RFSL Värmlands årliga julbord, caféverksamheten är också igång som vanligt. Varmt välkommen!

Onsdagscafé

RFSL

Caféet är öppet alla onsdagar mellan 18-21. Kaffe och te är gratis. Det går även att köpa dricka, fikabröd och pizza. Vi är ett kontantfritt café för er och vår säkerhet, där för kan betalning enbart ske med kort eller swish. Varmt välkommen!

Kallelse till extra årsmöte 2018-09-26 kl 18:00

RFSL

Kallelse till extra årsmöte Styrelsen kallar till extra årsmöte för val av ny ordförande. Tid: onsdag 26 Sep 18.00-18.30 Plats: Föreningslokalen på Västra Torggatan 17 i Karlstad Dagordning för extra årsmötet: 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 4 Val av årsmötespresidium 5 Mötesordförande 6 Mötessekreterare 7 Val av protokolljusterare 8 Val av rösträknare 9 Fastställande av dagordningen 10 Val av ordförande 11 Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 12 Mötets avslutande

FÖRÄLDRASKAP I FAMILJER MED TVÅ MAMMOR FORSKNINGSPROJEKT OM BEMÖTANDE OCH STÖD FRÅN MÖDRA- OCH BARNHÄLSOVÅRD

Jag söker deltagare till en delstudie i ett forskningsprojekt om föräldraskap i familjer med två mammor. Forskningsprojektet finansieras av Mälardalens högskola i Västerås, och delstudie ett är godkänd av etikprövningsnämnden. Delstudie två är en webenkät som skall utformas utifrån svaren från denna studie, och i delstudie tre skall jag mäta effekterna av en intervention/utbildningsinsats inom mödra- och barnhälsovården. Målet är att höja kunskapsnivån och öka förståelsen för nya familjebildningar. Är du mamma i en samkönad relation som fått barn via assisterad befruktning vid en svensk klinik? Är ditt barn mellan ca 1-3 år? Är du gift, sambo eller har delad vårdnad om barnet? Bor du i mellan-Sverige? Jag vill gärna vilja komma i kontakt med dig som är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter av graviditetsbeslut, graviditet,…

Bodaborg 2016-04-16

Resan till och heldagen på Bodaborg i Karlskoga blev ett lyckat evenemang. Igår var vi femton från Värmland och Skaraborg i Boda Borg. Det var oerhört kul och ska vi definitivt göra om! //Fox Foxhage, Ordförande för RFSL Värmland