RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

RFSL Värmland

På gång

Onsdagscafé

RFSL

Nu är caféet åter öppet efter sommaruppehållet. Vi har öppet alla onsdagar mellan 18-21. Varmt välkommen!

Kallelse till extra årsmöte 2018-09-26 kl 18:00

RFSL

Kallelse till extra årsmöte Styrelsen kallar till extra årsmöte för val av ny ordförande. Tid: onsdag 26 Sep 18.00-18.30 Plats: Föreningslokalen på Västra Torggatan 17 i Karlstad Dagordning för extra årsmötet: 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 4 Val av årsmötespresidium 5 Mötesordförande 6 Mötessekreterare 7 Val av protokolljusterare 8 Val av rösträknare 9 Fastställande av dagordningen 10 Val av ordförande 11 Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 12 Mötets avslutande

FÖRÄLDRASKAP I FAMILJER MED TVÅ MAMMOR FORSKNINGSPROJEKT OM BEMÖTANDE OCH STÖD FRÅN MÖDRA- OCH BARNHÄLSOVÅRD

Jag söker deltagare till en delstudie i ett forskningsprojekt om föräldraskap i familjer med två mammor. Forskningsprojektet finansieras av Mälardalens högskola i Västerås, och delstudie ett är godkänd av etikprövningsnämnden. Delstudie två är en webenkät som skall utformas utifrån svaren från denna studie, och i delstudie tre skall jag mäta effekterna av en intervention/utbildningsinsats inom mödra- och barnhälsovården. Målet är att höja kunskapsnivån och öka förståelsen för nya familjebildningar. Är du mamma i en samkönad relation som fått barn via assisterad befruktning vid en svensk klinik? Är ditt barn mellan ca 1-3 år? Är du gift, sambo eller har delad vårdnad om barnet? Bor du i mellan-Sverige? Jag vill gärna vilja komma i kontakt med dig som är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter av graviditetsbeslut, graviditet,…

Bodaborg 2016-04-16

Resan till och heldagen på Bodaborg i Karlskoga blev ett lyckat evenemang. Igår var vi femton från Värmland och Skaraborg i Boda Borg. Det var oerhört kul och ska vi definitivt göra om! //Fox Foxhage, Ordförande för RFSL Värmland