RFSL Kontakta oss Kontakta oss SV

RFSL Värmland

På gång

Video

FÖRÄLDRASKAP I FAMILJER MED TVÅ MAMMOR FORSKNINGSPROJEKT OM BEMÖTANDE OCH STÖD FRÅN MÖDRA- OCH BARNHÄLSOVÅRD

Jag söker deltagare till en delstudie i ett forskningsprojekt om föräldraskap i familjer med två mammor. Forskningsprojektet finansieras av Mälardalens högskola i Västerås, och delstudie ett är godkänd av etikprövningsnämnden. Delstudie två är en webenkät som skall utformas utifrån svaren från denna studie, och i delstudie tre skall jag mäta effekterna av en intervention/utbildningsinsats inom mödra- och barnhälsovården. Målet är att höja kunskapsnivån och öka förståelsen för nya familjebildningar. Är du mamma i en samkönad relation som fått barn via assisterad befruktning vid en svensk klinik? Är ditt barn mellan ca 1-3 år? Är du gift, sambo eller har delad vårdnad om barnet? Bor du i mellan-Sverige? Jag vill gärna vilja komma i kontakt med dig som är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter av graviditetsbeslut, graviditet,…