Verksamhetsplan för 2019

Om ossRFSL

Verksamhetsplan 2019

Vi ska under verksamhetsåret 2019 arbeta för att:

 • Synliggöra och förbättra situationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera och + personer i Värmlands län.
 • Minska HBTQ+-personers utsatthet och riskbruk/riskbeteende
  • Bibehålla och utveckla en trygg och välkomnande social miljö där HBTQ+-personer kan umgås.
 • Öka medlemsantalet samt öka mervärdet för de som väljer att bli medlemmar.
 • Utöka vårt samarbete med andra organisationer/aktörer som jobbar med frågor som rör HBTQ+personers liv.
 • Öka kunskapen kring frågor som rör HBTQ+.
 • Underlätta för HBTQ+-personer i hela länet att kunna medverka på våra aktiviteter, oavsett ort och bemedling.
 • Anordna aktiviteter för våra medlemmar samt personer inom HBTQ+.
 • I god tid informera om våra aktiviteter
 • Göra det möjligt för personer med utökat behov för tillgänglighetsanpassning att besöka våra verksamheter
 • Diskutera nya målgrupper att utbilda i HBTQ+ frågor exempelvis äldreomsorg och socialtjänst.
 • Fortsätta hålla skolinformation.
 • Samarbeta med Värmland Pride i deras verksamhet kring Pridefirandet 2019.
 • Samarbeta med RFSL Örebro.
 • Utöka samarbetet med STI mottagningen på Centralsjukhuset.

Genom att:

 • Bedriva caféverksamhet.

Vårt Onsdagscafé ska vara öppet onsdagar 18:00-21:00, vi ska sträva efter att utöka verksamheten i lokalen genom att inbjuda andra organisationer till att vara verksamma där samt sträva efter mer egen verksamhet.

 • Tillhandahålla en resefond ur vilken medlemmar kan ansöka om resebidrag för att åka till föreningens aktiviteter.
  • Se över möjligheterna att tillgänglighetsanpassa vår nuvarande lokal, alternativt byta lokal till en mer tillgänglig sådan
 • Delta vid pridefestivaler runt om i Värmland.
  • Kostnadsfritt dela ut kondomer och glidmedel till samtliga som besöker lokalen. Kondomer och glidmedel finns tillgängligt för alla som besöker lokalen, besökare ska själva kunna förse sig med kondomer och glidmedel.
  • Tillhandahålla information om könssjukdomar samt hur man förebygger dessa och hur man går tillväga för att testa sig.
  • Bedriva medlemsvärvning.
 • Arrangera aktiviteter för HBTQ+ personer i alla åldrar i Värmland.
 • Uppmuntra och underlätta för medlemmar att själva arrangera samt medverka på aktiviteter.
 • Uppmärksamma internationella HBTQ+relaterade dagar såsom World Aids Day
 • Delta på RFSL:s olika nationella sammankomster
 • Fortsätta vårt samarbete med RFSL Skaraborg.
 • Hålla skolinformation.
 • Öppna upp ett samarbete med öppenvårdspsykiatrin.
 • Samarbeta med RFSL Örebro.
 • Delta på Svenska kyrkans regnbågsmässa i Norrstrandskyrkan.
 • Att personal från STI-mottagningen regelbundet besöker RFSL Värmland i vår lokal och håller information om hur man förebygger könssjukdomar samt hur man går tillväga för att testa sig.  
 • Tillsammans med ungdomsgården UNO arbeta i ett projekt för att nå ut till HBTQ+ungdomar runt om i länet genom att åka ut till kommunerna och träffa ungdomarna. I projektet ingår även en heldag med föreläsningar.
 • Bjuda in Bfree att hälsa på i vår lokal.
 • Verka för ett utökat samarbete med andra HBTQ+inriktade organisationer i länet.