Verksamhetsplan för 2016

Om ossRFSL

Det här är RFSL Värmlands verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016. Den gäller mellan ordinarie årsmöte 2016 och ordinarie årsmöte 2017.  Styrelsens avsikt är att den ska vara lätt och snabb att läsa och därför är den inte så omfattande textmässigt.

 

Föreningen bygger på medlemmars engagemang och vi vill öppna för spontana engagemang under året. Detta kan till exempel vara, men behöver inte begränsas till:

 

  • utflykter
  • spelträffar
  • kulturträffar
  • idrottsaktiviteter
  • politiska aktioner
  • fester med mat och dryck (alkoholfritt)


Mer specifika verksamheter och projekt som planeras presenteras nedan.

 

Kaféet

Av mer permanent karaktär är föreningens kaféverksamhet. Den kan sägas vara föreningens sociala ryggrad.  Under verksamhetsåret 2016 planerar RFSL Värmland att onsdagskaféer hålls i föreningens lokaler med hög frekvens. Vi planerar också att låta kaféet gästa andra delar av Värmland under sommaren. På så vis kan föreningen nå ut med sin sociala verksamhet utanför Karlstad.

 

Skolinformationsverksamhet

I liten skala planerar RFSL Värmland att starta upp en skolinformationsverksamhet. Det bygger på att två medlemmar kan och vill utbilda sig i en regional utbildning som hålls i Örebro i april 2016. Efter det kan dessa medlemmar besöka några skolor under verksamhetsåret och informera om hbtq-frågor och heteronormen.

 

Newcomers

Om det finns medlemmar i RFSL Värmland som vill driva en Newcomers-verksamhet i en för föreningen anpassad skala, kan vi erbjuda en social mötesplats för migranter. Medlemsmöten ska hållas under året så att idéer och engagemang från medlemmar kan komma fram och bli verklighet i form av verksamhet.

 

Shepardsprojektet

Matt Shepard var en ung man som blev mördad på grund av sin sexuella läggning i USA på 1990-talet. Han har blivit en symbol för kampen mot hatbrott och hans föräldrar har skapat en stiftelse som arbetar mot hat och för anti-diskriminering. För ett par år sedan gjordes en dokumentär, “Matt Shepard is a friend of mine”, och den planerar RFSL Värmland att visa. Projektet kan bli olika stort utifrån vilka medlemsresurser som finns och vilka samarbetspartners som finns.

 

Boda Borg

Den 16:e april 2016 kommer RFSL Värmland och RFSL Skaraborg åka till Boda Borg i Karlskoga och tillsammans försöka klara så många banor som möjligt.