Utbildning

RFSL

Skolinformation
I liten skala planerar RFSL Värmland att starta upp en skolinformationsverksamhet.
Det bygger på att två medlemmar kan och vill utbilda sig i en regional utbildning som hålls i Örebro i april 2016.
Efter det kan dessa medlemmar besöka några skolor under verksamhetsåret och informera om hbtq-frågor och heteronormen.

För mer information, kontakta oss.