Kallelse till extra årsmöte 2016-07-06

På gångRFSL

Styrelsen kallar till extra årsmöte för val av ny ordförande.

Tid: onsdag 6 juli 18.00-18.30

Plats: Föreningslokalen på Västra Torggatan 17 i Karlstad

Det har varit ett stort förtroende att vara ordförande för RFSL Värmland. Anledningen till att jag väljer att hoppa av innan nästa ordinarie årsmöte är att jag märker att jag min hälsa tar skada om jag fortsätter att arbeta så mycket som jag gör. Tyvärr måste då något arbeta stryka på foten.

Självklart är jag ledsen för att jag måste ta det här beslutet. Samtidigt tänker jag att det inte behöver bli så dramatiskt. Föreningen fortsätter. Någon behöver träda fram och ta på sig rollen som ordförande. Jag lovar att jag kan hjälpa den personen att komma igång, peppa och förklara och underlätta.

Eftersom vi inte har en valberedning kan den som är intresserad ställa upp för val utan att vara ”nominerad”. Den som vill kan förstås meddela någon i styrelsen att hen ställer upp för val, så kan vi meddela det vidare på Facebook och vår hemsida.

Tack för den korta tid jag fått ert förtroende. Och välkommen på extra årsmötet!

Varmaste hälsningar,
Fox Foxhage

Dagordning för extra årsmötet:

1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Val av årsmötespresidium
5 Mötesordförande
6 Mötessekreterare
7 Val av protokolljusterare
8 Val av rösträknare
9 Fastställande av dagordningen
10 Val av ordförande
11 Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
12 Mötets avslutande