Kallelse till extra årsmöte 2018-09-26

På gångRFSL

Styrelsen kallar till extra årsmöte för val av ny ordförande.

Tid: onsdag 26 Sep 18.00-18.30

Kallelse till extra årsmöte Styrelsen kallar till extra årsmöte för val av ny ordförande. Tid: onsdag 26 Sep 18.00-18.30 Plats: Föreningslokalen på Västra Torggatan 17 i Karlstad

Dagordning för extra årsmötet: 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 4 Val av årsmötespresidium 5 Mötesordförande 6 Mötessekreterare 7 Val av protokolljusterare 8 Val av rösträknare 9 Fastställande av dagordningen 10 Val av ordförande 11 Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 12 Mötets avslutande