Som medlem

MedlemRFSL

Som medlem hos oss, så får du även möjlighet att:

 • Medverka på våra medlemsaktiviteter
 • Vara med i olika arbetsgrupper inom vår verksamhet.
 • Vara med och representera oss på olika event och arrangemang som vi deltar på.
 • Ansöka om ekonomiskt stöd för att arrangera en medlemsaktivitet. 
  Vill du, som är medlem hos oss, ordna/göra en aktivitet för våra medlemmar så kan RFSL Värmland bidra ekonomiskt om följande krav uppfylls:
  * Sökande skall vara medlem i RFSL Värmland, bosatt i Värmlands län samt vara den som håller i aktiviteten.
  * Aktiviteten skall rikta sig till andra medlemmar eller personer inom vår målgrupp.
  * Aktiviteten skall vara öppen för samtliga av RFSL Värmlands medlemmar.
  * Aktiviteten får inte strida mot våra stadgar,
  * Aktiviteten skall vara politiskt & religiöst obunden.
  * Ansökan skall inkomma i god tid, minst fyra veckor innan
  (detta för att den skall hinna att behandlas av styrelsen samt publiceras på vår hemsida & att vi skall hinna med att upprätta en alternativ epost till den som håller i aktiviteten)
  Efter avslutad aktivitet skall kort beskrivning om hur aktiviteten gick samt en ekonomisk redovisning skickas/lämnas till styrelsen.
  Detta stöd utbetalas efter att beskrivning och ekonomisk redovisning kommit styrelsen till handa.
  Utbetalas endast till bankkonto. (ej kontant)
  Er ansökan kommer behandlas av RFSL Värmlands Styrelse och kommer att behandlas konfidentiellt!
  Ansökningsformuläret finns här (är ett Google forms online formulär)
 • Ansöka om stöd ur vår resefond
  Följande mål skall uppfyllas:
  * Personen som ansöker skall vara medlem i RFSL Värmland.
  * Bosatt utanför Karlstads- & Hammarös kommungränser
  * Vara bosatt i Värmlands län.
  * Resan skall i möjligaste mån företas med kollektivtrafik.
  * Ansökan skall inkomma i god tid innan resan.
  (minst två veckor innan, för att vi skall vara säkra på att vi kan behandla er ansökan innan aktiviteten)
  Detta bidrag kan beviljas max fyra gånger per medlem och kalenderår.
  Gäller för aktiviteter som arrangeras av RFSL Värmland.
  Bidraget betalas endast ut till bankkonto. (utbetalas ej kontant)
  Er ansökan kommer behandlas av RFSL Värmlands Styrelse och kommer att behandlas konfidentiellt!
  Ansökningsformuläret finns här (är ett Google forms online formulär)