Verksamhetsplan 2020

Om ossRFSL

Vi ska under verksamhetsåret 2020 arbeta för att:

 • Synliggöra och förbättra situationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera, intersex och +-personer i Värmlands län.
 • Minska hbtqi-personers utsatthet och riskbruk/riskbeteende.
 • Bibehålla och utveckla en trygg och välkomnande social miljö där hbtqi-personer kan umgås.
 • Öka medlemsantalet samt öka mervärdet för de som väljer att bli medlemmar. 
 • Utöka vårt samarbete med andra organisationer/aktörer som jobbar med frågor som rör hbtqi-personers liv. 
 • Öka kunskapen kring frågor som rör hbtqi.
 • Underlätta för hbtqi-personer i hela länet att kunna medverka på våra aktiviteter, oavsett ort och bemedling. 
 • Anordna aktiviteter för våra medlemmar samt personer inom hbtqi. 
 • I god tid informera om våra aktiviteter.
 • Fortsätta leta möjligheter för personer med utökat behov för. tillgänglighetsanpassning att kunna besöka våra verksamheter.
 • Diskutera nya målgrupper att utbilda i hbtqi-frågor exempelvis äldreomsorg och socialtjänst. 
 • Arbeta för att kunna få igång en regelbunden verksamhet med skolinformation. 
 • Samarbeta med Värmland Pride i deras verksamhet kring Pridefirandet 2020.
 • Samarbeta med andra RFSL-avdelningar.
 • Utöka samarbetet med STI-mottagningen på Centralsjukhuset.

Genom att:

 • Bedriva caféverksamhet. 

Vårt Onsdagscafé ska vara öppet onsdagar 18:00-21:00, vi ska sträva efter att utöka verksamheten i lokalen genom att inbjuda andra organisationer till att vara verksamma där samt sträva efter mer egen verksamhet.

 • Tillhandahålla en resefond ur vilken medlemmar kan ansöka om resebidrag för att åka till föreningens aktiviteter.
 • Se över möjligheterna att tillgänglighetsanpassa vår nuvarande lokal, alternativt byta lokal till en mer tillgänglig sådan
 • Delta vid pridefestivaler runt om i Värmland. 
 • Kostnadsfritt dela ut kondomer och glidmedel till samtliga som besöker lokalen. Kondomer och glidmedel finns tillgängligt för alla som besöker lokalen, besökare ska själva kunna förse sig med kondomer och glidmedel. 
 • Tillhandahålla information om könssjukdomar samt hur man förebygger dessa och hur man går tillväga för att testa sig. 
 • Bedriva medlemsvärvning.
 • Arrangera aktiviteter för hbtqi-personer i alla åldrar i Värmland.
 • Uppmuntra och underlätta för medlemmar att själva arrangera samt medverka på aktiviteter.
 • Uppmärksamma internationella hbtqi-relaterade dagar såsom World Aids Day
 • Delta på RFSL:s olika nationella sammankomster
 • Fortsätta vårt samarbete med RFSL Skaraborg.
 • Öppna upp för ett samarbeta med andra närliggande RFSL-avdelningar
 • Öppna upp för ett samarbete med öppenvårdspsykiatrin. 
 • Informera om Svenska kyrkans regnbågsmässa i Norrstrandskyrkan.
 • Att personal från STI-mottagningen regelbundet besöker RFSL Värmland i vår lokal och håller information om hur man förebygger könssjukdomar samt hur man går tillväga för att testa sig.  
 • Inleda ett samarbete med B-free när denna startas upp igen.
 • Verka för ett utökat samarbete med andra hbtqi-inriktade organisationer i länet.