Verksamhetsplan 2023

Om ossRFSL

Vi ska under verksamhetsåret 2023 arbeta för att:

 • Synliggöra och förbättra situationen för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner i Värmlands län.
 • Minska HBTQI-personers utsatthet och riskbruk/riskbeteende.
 • Bibehålla och utveckla en trygg och välkomnande social miljö där HBTQI-personer kan umgås.
 • Öka medlemsantalet samt öka mervärdet för de som väljer att bli medlemmar. 
 • Utöka vårt samarbete med andra organisationer/aktörer som jobbar med frågor som rör HBTQI-personers liv. 
 • Öka kunskapen kring frågor som rör HBTQI.
 • Underlätta för HBTQI-personer i hela länet att kunna medverka på våra aktiviteter, oavsett ort och bemedling. 
 • Anordna aktiviteter för våra medlemmar samt personer inom HBTQI. 
 • I god tid informera om våra aktiviteter.
 • Fortsätta leta möjligheter för personer med utökat behov för tillgänglighetsanpassning att kunna besöka våra verksamheter.
 • Diskutera nya målgrupper att utbilda i HBTQI-frågor exempelvis äldreomsorg och socialtjänst. 
 • Arbeta för att kunna få igång en regelbunden verksamhet med skolinformation. 
 • Samarbeta med Wermland Pride i deras verksamhet kring Pridefirandet 2023.
 • Samarbeta med andra RFSL-avdelningar.
 • Utöka samarbetet med STI-mottagningen på Centralsjukhuset.
 • Samarbeta kring och samarrangera RFSLs vårkonferens i Karlstad.
 • Uppmärksamma RFSL Värmlands 50-årsfirande.

För att uppnå detta vill vi:

 • Bedriva caféverksamhet i vår lokal. Vårt café ska vara öppet varje vecka. Vi ska också sträva efter att utöka verksamheten i lokalen genom att inbjuda andra organisationer till att vara verksamma där samt jobba för mer egen verksamhet.
 • Erbjuda en samlingsplats för HBTQI-personer i hela Värmland. Genom att ha en lokal centralt i Karlstad underlättar det för personer runt om i länet att besöka lokalen och skapa en trygg plats utanför de mindre orterna där det kan vara en högre tröskel att samlas på en lokal samlingsplats.
 • För att underlätta för fler att komma till lokalen och föreningens aktiviteter i Karlstad erbjuds en resefond som alla kan söka medel från.
 • Påbörja arbetet med att tillgänglighetsanpassa vår nuvarande lokal.
 • Delta vid pridefestivaler runt om i Värmland. 
 • Kostnadsfritt dela ut kondomer och glidmedel till samtliga som besöker lokalen. Kondomer och glidmedel finns tillgängligt för alla som besöker lokalen, besökare ska själva kunna förse sig med kondomer och glidmedel. 
 • Tillhandahålla information om könssjukdomar, hur man förebygger dessa samt hur man går tillväga för att testa sig. 
 • Bedriva medlemsvärvning
 • Arrangera aktiviteter för HBTQI-personer i alla åldrar i Värmland.
 • Uppmuntra och underlätta för medlemmar att själva arrangera och medverka på aktiviteter.
 • Uppmärksamma internationella HBTQI-relaterade dagar såsom World Aids Day
 • Delta på RFSLs olika nationella sammankomster
 • Fortsätta vårt samarbete med RFSL Skaraborg.
 • Öppna upp för ett samarbeta med andra närliggande RFSL-avdelningar
 • Samarbeta med Norrstrandskyrkans referensgrupp kring regnbågsmässan och andra aktiviteter.
 • Att personal från STI-mottagningen regelbundet besöker RFSL Värmland i vår lokal och håller information om hur man förebygger könssjukdomar samt hur man går tillväga för att testa sig.  
 • Verka för ett utökat samarbete med andra HBTQ-inriktade organisationer i länet.