Arbetsgrupper

Aktiva arbetsgrupper

  • Cafégruppen

Vilande arbetsgrupper 

Följande arbetsgrupper är antingen vilande eller i uppstartsfasen. Kanske är det ditt kommande engagemang som kan hjälpa dem blomstra? 

  • Café Orange
  • Familjefokus
  • Seniorer / Regnbågsmässan
  • Qruisers
  • Aktivistgruppen RFSL Unga

Vill du engagera dig? Du behövs! Välkommen att kontakta styrelsen.